Kalendár akcií

SEPTEMBER 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Master Paste Original

História studenej techniky

Sochy a reliéfy gréckych chrámov boli pôvodne zdobené enkaustickými maľbami, ako to naznačujú záznamy o výdavkoch chrámov. Lawrence Alma-Tadema. Sochár Feidiás ukazuje vlys Partenónu svojim priateľom. Olej na plátne,1868. 72x110 cm. Birmingham Museum and Art Gallery. Enkaustika bola zistená aj na maľovanej výzdobe na mramore Partenónu.

 

 

 

 

Grécke vázy často zobrazujú hrubé matné ťahy štetcom – zvyčajne biele, žlté alebo fialové – na tenkom čiernom laku a červenom keramickom podklade. Chemická štúdia týchto ťahov štetcom odhalila prítomnosť včelieho vosku a mastných kyselín, čo naznačuje, že boli namaľované vodou riediteľnou enkaustickou farbou.

Antická amfora s čiernou postavou namaľovaná Psiaxom. 510–505 p.n.l. Museo di Santa Giulia, Brescia. Biela a fialová enkaustická maľba aplikovaná za studena na čierny lak a červenú keramiku. Lak sa nanášal pred vypálením vázy a nechával sa ustáliť v peci pri vysokej teplote ( 950°C). Enkaustické farby sa nanášali po vypálení nalakovanej keramiky a ustálení v peci pri nízkej teplote ( 60°C).

 

 

 

 

Detail ucha. Portrét mladého muža. Enkaustická maľba na drevenom podklade, Egypt, 3. storočie n.l. Staatliche Antikensammlungen, Mníchov. Roztečené ťahy štetcom na vlasoch a ušnom laloku, pričom niektoré z nich sú veľmi rozriedené, naznačujú, že voskové farby neboli nanášané v roztavenom stave. Ťahy na tvári, ktoré sa bežne spájajú s enkaustickou technikou pomocou horúceho vosku, mohli byť urobené vodou riediteľnou enkaustickou farbou pomocou maliarskej stierky.

Fotografia:Matthias Kabel.

 

 

 

 

Fajjúmske portréty často odhaľujú hrubé ťahy, ktoré neboli nanesené štetcom. Tieto ťahy, ktoré boli pravdepodobne namaľované voskom roztaveným pomocou horúceho nástroja, sa dajú reprodukovať studenou enkaustickou technikou na báze vosku a mydla pomocou stierky.Hore Portrét mladej ženy, enkaustická maľba na drevenom podklade, 32x18 cm. Koniec 3. storočia. Antinoe(?), Egypt. Musée du Louvre.

Fotografia: Antiquité Tardive.

 

 

Dolu replika od umelca Pedra Cuní Brava pomocou vodou riediteľnej enkaustickej farby nanášanej pomocou maliarskej stierky a niekoľkými ťahmi štetcom, ktoré boli použité na očiach, uchu a pozadí okolo neho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa starovekých prameňov bola enkaustika maliarskou technikou, ktorá využívala včelí vosk, a používali ju starovekí grécki, rímski a byzantskí maliari .

Enkaustika sa používala pri nástenných maľbách ako aj pri maľbách na stojane na drevený podklad a na plátno, keramiku, a pridaním polychrómu na sochách a iných kamenných objektoch, kove a iných materiáloch.

Staroveké dokumentárne zdroje svedčia o širokom používaní enkaustickej techniky maliarmi v klasickom antickom umení. Maliari sa nazývali enkaustickými maliarmi alebo voskovačmi a slovo vosk bolo synonymom slovu enkaustika ako aj slovu maľba

neistota týkajúca sa zloženia enkaustických farieb

Staroveké zdroje neuvádzajú jednoznačne presné zloženie maľby.

Súčasné teórie hovoria o dvoch druhoch enkaustiky: farba nanášaná v rozpustenom stave a vyrobená z čistého včelieho vosku zmiešaného so živicou a studená enkaustická farba, zvyčajne nazývaná ako púnsky vosk, ktorá je založená na emulzii z včelieho vosku zmiešaného so zásadou, ktorá sa dá použiť samostatne alebo v zmesi s pojivom.

Tieto teórie sa však celkom nepotvrdili a zloženie starovekých enkaustických farieb stále zostáva predmetom diskusií.

Neistota pramení z nedostatočnej kohézie voskovej emulzie, ktorá nie je vhodná na obrazové médium, a z problémov pri určovaní toho, či boli staroveké enkaustické diela namaľované horúcou alebo studenou enkaustickou farbou.

techniky s tekutým voskom a studeným voskom

V súčasnosti sú dobre známe techniky s tekutým voskom a používa ich množstvo súčasných maliarov, najmä od zavedenia prenosných elektrických výhrevných prístrojov, ktoré pomohli vyriešiť niektoré ťažkosti súvisiace s touto technikou.

Zloženie starovekých techník použitím studeného vosku je však stále zdrojom protirečení a sklamania.

Výskumníci až doteraz hovorili v podstate o dvoch druhoch média na enkaustickú techniku pomocou studeného vosku:

1. včelí vosk rozpustený v organických rozpúšťadlách,

2. vosk premenený na mydlo pomocou zásady (sodík, draslík, čpavok), ktorý sa často nazýval púnskym voskom.

Zdá sa, že enkaustické farby s organickými rozpúšťadlami vytlačila grécko-rímska technika, pretože tieto rozpúšťadlá sa nenachádzali v maľbe až do stredoveku.

Druhá hypotéza je založená na existencii vosku, ktorý sa nazýval púnskym voskom a ktorý bol podľa viacerých autorov voskom zmeneným na mydlo rozpustné vo vode, v rímskom období.

Pri tomto druhu vodou riediteľných enkaustických farieb však problém spočíva v tom, že vosk zmiešaný so zásadou nie je kohézny a výsledná maľba sa počas schnutia oddeľuje od podkladu a tak je vlastne nepoužiteľný ako maliarske médium .

Jej použitie pri tvorbe farby je teda obmedzené na použitie ako prídavnej látky, ktorú je možné primiešať v malých množstvách do bežného média, ako napríklad do vosku, kazeínu, vajca, živice, gleju. Túto techniku však nemožno považovať za vyslovene enkaustickú techniku, pretože jej hlavnou zložkou nie je včelí vosk.

V súčasnosti máme k dispozícii studenú enkaustickú techniku, enkaustickú techniku s využitím vosku a mydla, vodou riediteľnú farbu, ktorá má vynikajúce vlastnosti ako umelecký materiál a ktorá dokáže reprodukovať ťahy štetcom maliarskou stierkou na fajjúmskych portrétoch a ktorej hlavné zložky boli identifikované pri analyzovaní grécko-rímskych malieb.

podstata púnskeho vosku

Zloženie púnskeho vosku, ktorý uvádza Plínius a Vitruvius v súvislosti s ochranou stien, ktoré boli natreté rumelkou, podnietilo nekonečné debaty.

Niektorí autori vysvetľovali zloženie púnskeho vosku ako vosku emulgovaného v zásade.

Táto emulzia mala byť médiom vodou riediteľnej enkaustickej farby.

Iné štúdie však potvrdili, že púnsky vosk bol jednoducho bielym voskom, ktorý sa nedal riediť vodou.

Obidva postoje, ktoré sa opierajú o text Plínia, ktorý popisuje metódu výroby púnskeho vosku pripraveného varením žltého vosku v morskej vode zmiešanej s trochou  liadku a jeho vystavením slnku.

Polemika vychádza z vlastností liadku, ktorý sa prekladal ako uhličitan sodný, bikarbonát sodný, uhličitan draselný, dusičnan sodný alebo kombinácia uhličitanu sodného, bikarbonátu sodného, chloridu sodného a síranu sodného.

Ak bol liadok, ktorý bol použitý na výrobu púnskeho vosku, uhličitan draselný, výsledkom mohla byť vosková emulzia, ak to bol však dusičnan draselný, púnsky vosk by bol bieleným včelím voskom, ktorý sa nedá rozpúšťať vo vode.

Napriek tomu, že skúšky liadku nám neumožňujú určiť zloženie púnskeho vosku, viac svetla do problematiky by mohli vniesť iné staroveké texty.

Plínius staval púnsky vosk nad včelie vosky zatrieďované podľa ich čistoty a bielosti, za ktorými nasledoval pontský vosk, ktorý mal žltú farbu , čo by mohlo naznačovať, že púnsky vosk bol bieleným včelím voskom.

Vystavenie včelieho vosku slnku spôsobuje odfarbenie, rovnako ako aj pôsobenie chloridu sodného a dusičnanu draselného v horúcej vode.

Výsledkom je, ako hovorí Plínius, „vosk s najvyššou možnou bielosťou.“

Základná otázka v tejto diskusii znie: ak bolo cieľom tohto procesu dosiahnuť voskovú emulziu, Plínius by neodporúčal varenie vosku v morskej vode, pretože chlorid sodný narušuje emulziu.

Moderné vzorce vosku emulgovaného pomocou zásady preto nepoužívajú pridanie chloridu sodného do zmesi včelieho vosku a zásady vo vriacej vode.

Text, ktorý najlepšie vysvetľuje podstatu púnskeho vosku pochádza od Dioskorida.

Ten popisuje prípravu podobne ako Plínius a vysvetľuje, že cieľom tohto procesu je bielenie včelieho vosku.

Vysvetľuje, že voskové tabule vyrobené úpravou vo vriacej vode a morskej vode alebo roztoku soli boli prepichnuté a zavesené na niti a vystavené svetlu. To naznačuje, že tieto tabule neboli emulgovaným voskom, ktorý by sa na rozdiel od neemulgovaného vosku pri sušení lámal a preto by nemohol byť zavesený na niti bez toho, aby spadol na podlahu.

Ak zvážime, že púnsky vosk bol skutočne bieleným voskom, je pochopiteľné, že starovekí maliari by pri príprave svojich farieb dávali prednosť žltému včeliemu vosku.

vodou riediteľné enkaustické farby

Text, ktorý poskytuje podrobnejšie informácie o podstate enkaustiky napísal Plínius starší:

„V antickom období existovali dve metódy enkaustickej maľby: pomocou vosku [cera] a pomocou stierky – cestrum alebo verriculum na slonovine.

Keď sa začali maľovať vojnové lode, pridala sa aj tretia metóda, pri ktorej sa roztopený vosk nanášal štetcom.

Táto farba na lodi nebola ovplyvnená slnkom, soľou ani vetrom.“

Zdá sa, akoby Plínius v prvej časti tohto textu naznačoval, že starovekí maliari maľovali pomocou enkaustických farieb dvomi spôsobmi: pomocou vosku, t.j. konvenčnou enkaustickou metódou, vzhľadom na význam slova vosk, ako je uvedené v poznámke, alebo pomocou maliarskej stierky, pričom sú ako maliarska stierka uvedené cestro a vericulo, ako to uvádza opodstatnený preklad Crosa a Henryho –.

Podľa tohto významu by sa enkaustická maľba nanášala konvenčným spôsobom, teda štetcom, ale aj pomocou maliarskej stierky.

Okrem tejto enkaustickej techniky existovala aj iná technika, ktorá mala odlišnú podstatu a líšila sa od predchádzajúcich v tom, že sa vosky nanášali v tekutom stave a mali väčšiu odolnosť voči vode a preto sa používali na natieranie lodí.

Zdá sa, že iné staroveké texty potvrdzujú názor, že enkaustická technika, ktorú používali umelci nebola technikou využívajúcou horúci vosk, pretože umožňovala maľovať tenké a dlhé línie a dala sa čistiť špongiou , čo sú vlastnosti vodou riediteľnej enkaustickej farby zloženej z včelieho vosku a mydla.

Ustaľovanie vodou riediteľnej enkaustickej maľby teplom

Slovo enkaustika môžeme preložiť ako vypaľovanie, čo naznačuje, že pri tvorení umeleckého diela namaľovaného pomocou tejto techniky sa používalo teplo.

Zdá sa, že niekoľko starovekých textov podporuje teóriu používania tepla v enkausických umeleckých dielach.

Odkaz na používanie tepla v starovekej enkaustike môže naznačovať, že farby museli byť nanášané v rozpustenom stave.

Grécko-rímske texty však nehovoria jasne o tom, či sa teplo používalo na roztopenie farby pred jej nanesením, alebo či sa používalo na ustálenie maľby po dokončení umeleckého diela.

Enkaustická technika pomocou vosku a mydla si vyžaduje tepelné ošetrenie na zvýšenie odolnosti voči vode a enkaustická technika pomocou roztopeného vosku tiež používa záverečnú aplikáciu tepla na fixáciu farieb, takže slovo enkaustika je primeraným termínom pre obidve techniky.

   

Pracovné nástroje, ktoré sa našli v hrobke gálsko-rímskeho maliara v Saint-Ménard-des-Prés vo Francúzsku.

V hrobke sa našli okrem iných predmetov aj dve násady štetca, dve bronzové maliarske stierky, čadičová paleta, bronzová škatuľka s farbami a rôzne nádobky, z ktorých jedna obsahovala čiernu farbu zloženú z včelieho vosku, mastných kyselín a čierneho uhlia, čo naznačuje, že farba bola vodou riediteľná enkaustická farba.

 Enkaustika sa používala na nástenné maľby aj na maľby na stojane.Vľavo portrét Paquia Procula a jeho manželky.Vodou riediteľná enkaustická nástenná maľba.1. storočie n.l.Pôvodne sa nachádzal v reprezentačnej miestnosti nazývanej tablinum v jeho dome v Pompejách. V súčasnosti je vystavený v múzeu Museo Archeologico Nazionale v Neapole.Vpravo portrét mladého muža.Vodou riediteľná enkaustická maľba na drevenom podklade.Egypt, 3. storočie n.l., výška 37,5cm. Staatliche Antikensammlungen, Mníchov.

 

 

Casa del Bracciale d’Oro, Pompeje.Enkaustická nástenná maľba, 20–79 p.n.l.Chemické štúdie nástenných malieb v tomto dome naznačujú, že boli urobené vodou riediteľnými enkaustickými farbami

 

 

Portrét muža.Enkaustická maľba na drevenom podklade, Egypt, približne 165 n.l., výška 40cm. Eton College, Windsor, Spojené kráľovstvo.

Znaky, ako napríklad priehľadná biela lazúra pod pravým okom, jemné línie mihalníc alebo voľné a riedke ťahy štetcom na brade naznačujú, že dielo bolo namaľované enkaustickými farbami, ktoré mohli byť riedené za studena.

 

 

Detail tuniky. Portrét mladíka s chirurgickým rezom jedného oka. Enkaustická maľba na drevenom podklade, Egypt, 190–210 n.l. The Metropolitan Museum of Art, New York.

Tu je možné vidieť predĺžené ťahy štetcom a bublikovité útvary charakteristické pre vodou riediteľné enkaustické maľby.

Fotografia:Pedro Cuní.

 

 

 

Portrét mladej ženy v červenom. Egypt, 90-120 n.l. Enkaustická maľba na drevenom podklade.

The Metropolitan Museum of Art. Replika od autorky Emmy Zahonero/MVArte (www.mvarte.com) pomocou enkaustickej farby na báze vosku a mydla nanášaná maliarskou stierkou.

Niektoré detaily ako oči a vlasy boli namaľované štetcom.

 

 

Pompejská nástenná maľba, ktorá bola urobená enkaustickými farbami, zobrazuje maliarku a jej materiály a nástroje. Zdá sa, že používa konvenčnú techniku studenej maľby.

Múzeum Museo Archeologico Nazionale, Neapol.

 

 

 

Pompejské bronzové maliarske stierky. Plínius uvádza, že grécki a rímski enkaustickí maliari maľovali štetcom a príležitostne používali aj maliarsku stierku.

Skutočnosť, že sa pri maľbe používala maliarska stierka, nenaznačuje nič o tom, či sa používala studená alebo horúca technika maľby.